Visas kategorijas

Vietnes noteikumi un nosacījumi

Paldies, ka apmeklējāt šo vietni. Lūdzu, noteikti rūpīgi izlasiet šajā dokumentā ietvertos noteikumus un nosacījumus, jo jebkura šīs vietnes izmantošana nozīmē, ka esat piekritis šeit uzskaitītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Šajā tīmekļa vietnē esošās atsauces uz "mēs", "mūsu" utt. attiecas uz Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd. un kāds no tā meitasuzņēmumiem. Jebkura atsauce uz šo vietni šajā vietnē attiecas uz jebkuru personu, kas sazinās un/vai izmanto šo vietni.

Vietnes konfidencialitātes paziņojums Uz visu personisko informāciju vai informāciju, kas tiek pārsūtīta uz šo vietni, attiecas Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd privātuma un personas datu aizsardzības politika, kā noteikts šajā tīmekļa vietnē.

Informācijas pareizība, pilnīgums un savlaicīgums Mēs neesam atbildīgi par vietnē esošās informācijas pareizību un pilnīgumu. Visas paļaušanās uz šajā tīmekļa vietnē esošajiem materiāliem ir pakļautas pašam riskam. Jūs piekrītat būt atbildīgiem par jebkādām izmaiņām informācijā un informācijā šajā tīmekļa vietnē.

transmisija Visa nepersoniska saziņa vai materiāli, ko jūs pārsūtāt vietnei pa e-pastu vai citādi, tostarp visi materiāli, jautājumi, komentāri, ieteikumi vai cits līdzīgs saturs, tiek uzskatīti par nekonfidenciāliem un neprivātiem. Viss saturs, ko jūs pārsūtāt vai ievietojāt Vietnē, pieder Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd. Turklāt visas jūsu idejas, mākslas darbus, idejas, iedvesmas, ieteikumus vai koncepcijas, kas nosūtītas uz šo vietni, Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd var brīvi izmantot dažādiem mērķiem (tostarp, bet ne tikai produktu izstrādei, ražošanai, veicināšana un mārketings). Par visiem iepriekš minētajiem saistītajiem lietojumiem Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd nav atbildīgs par informācijas sniegšanu. Sniedzot informāciju, jūs arī garantējat, ka jūsu sniegtā informācija pieder jums un netiks iesaistīta, un uzņēmums Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd nepārkāps nevienas trešās puses tiesības vai citādi nepārkāps mūs, izmantojot informāciju. Jebkurš piemērojams likums. Uzņēmumam Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd arī nav pienākuma izmantot iesniegto informāciju.

Intelektuālā īpašuma tiesības ® Reģistrētās preču zīmes īpašnieks ir Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd. Uzņēmums Hunan Hamyee Home Decor Co., Ltd patur visas tiesības.

Autortiesības, preču zīmes un citas intelektuālā īpašuma tiesības uz visu tekstu, attēliem un citiem materiāliem šajā tīmekļa vietnē ir Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd īpašums vai attiecīgā īpašnieka licence.

Jums ir atļauts piekļūt šai vietnei, kopēt fragmentus (atsauces), izdrukāt tos savā cietajā diskā vai pārsūtīt citiem. Vienīgais priekšnoteikums ir tas, ka jums ir jāsaglabā visas uz kopijas redzamās autortiesības, citi īpašumtiesību paziņojumi un preču zīmju paziņojumi. Nevienas vietnes daļas reproducēšanu nedrīkst pārdot vai izplatīt komerciāli, kā arī to nedrīkst pārveidot vai pievienot citiem darbiem, publikācijām vai tīmekļa vietnēm.

Preču zīmes, logotipi, burtveidoli un pakalpojumu zīmes (kopā sauktas par “preču zīmēm”), kas redzamas šajā tīmekļa vietnē, pieder Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd. Nekas šajā vietnē nevar tikt uzskatīts par licences piešķiršanu vai preču zīmju izmantošanu, kas parādās šajā vietnē. Izņemot šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētos gadījumus, jums ir stingri aizliegts izmantot šajā tīmekļa vietnē redzamās preču zīmes vai jebkuru citu šīs vietnes saturu. Ņemiet vērā arī to, ka Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd pilnībā īstenos savas intelektuālā īpašuma tiesības tieši līdz maksimālajam juridiskajam līmenim.

Saite uz citām vietnēm Saites Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd tīmekļa vietnē var novirzīt jūs uz tīklu un sistēmām, kas nav Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd. Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd nav atbildīgs par tā saturu, precizitāti vai funkcionalitāti. Labticīgi sniegtā saite un Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd nav atbildīgi par jebkādām turpmākām izmaiņām saistītajā tīmekļa vietnē. Citu vietņu ievietošana saitēs nenozīmē, ka Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd tās atpazīst. Mēs ļoti iesakām izlasīt un izprast juridiskos un konfidencialitātes paziņojumus visās citās pārlūkotajās vietnēs.

Izmantojiet šo vietni uz savu risku.

Garantija Šī vietne nodrošina jums “kā ir” un “kā pieejams”, un Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd nesniedz nekādu garantiju, neatkarīgi no tā, vai tā ir tieša, netieša, likumā noteikta vai cita veida (tostarp netiešas garantijas par komerciālu pārdošanu). . Dzimums, apmierinoša kvalitāte un pielietojamība noteiktam mērķim), ieskaitot garantiju vai informācijas atspoguļojumu vietnē būs pilnīga, precīza, uzticama, savlaicīga, nepārkāps trešo personu tiesības, piekļuve šai vietnei būs netraucēta vai vietnē nedrīkst būt kļūdu. Un vīruss, šī vietne būs droša, un visi padomi vai padomi no vietnes, lai iegūtu Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd, ir precīzi vai uzticami. Jebkāda pārstāvība vai garantija ir nepārprotami liegta.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažās jurisdikcijās nav atļauts izslēgt netiešās garantijas, tāpēc daži izņēmumi uz jums var neattiekties. Lūdzu, pārbaudiet vietējos likumus.

Mēs paturam tiesības ierobežot, apturēt vai pārtraukt jūsu piekļuvi šai vietnei vai jebkurai šīs vietnes funkcijai jebkurā laikā bez brīdinājuma.

Juridiskā atbildība Neatkarīgi no iemesla un jūsu saziņas, lietošanas, nespējas izmantot šo vietni, vietnes satura izmaiņu vai piekļuves jebkurai citai vietnei sakarā ar šajā vietnē sniegtajām saitēm vai ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti vai uz mūsu nosūtītajiem e-pasta ziņojumiem Jebkura darbība, ko esam veikuši vai neveicam, neatkarīgi no tā, vai tie ir tieši, nejauši, izrietoši, netieši, īpaši vai sodāmi zaudējumi, izmaksas, zaudējumi vai saistības, Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd un/vai citas puses, kas iesaistītas mūsu izveidē, veidošanā vai pārstāvniecībā Vietnes persona neuzņemas nekādu juridisku atbildību vai pienākumu.

Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd un/vai citas personas, kas iesaistītas šīs tīmekļa vietnes izveidē, izveidē vai pārraidē, nav atbildīgas par šīs tīmekļa vietnes materiālo uzturēšanu un pakalpojumu sniegšanu vai par jebkādiem labojumiem, atjauninājumiem vai publicēšanu saistībā ar šo vietni. Jebkuri materiāli šajā tīmekļa vietnē var tikt mainīti bez brīdinājuma.

Turklāt Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par jebkādiem bojājumiem, kuru dēļ jūsu datortehnika vai cits īpašums var tikt inficēts ar vīrusu, jo jūs izmantojat, piekļūstat vai lejupielādējat jebkādus materiālus vietnē. šī vietne. Ja izvēlaties lejupielādēt materiālus no šīs vietnes, jūs to darāt uz savu risku.

Aizliegta darbība Jums ir aizliegts veikt jebkādas darbības, kuras Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd uzskata par nepiemērotām un/vai tiks uzskatītas par nelikumīgām pēc saviem ieskatiem vai aizliegtas ar jebkādiem Vietnei piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp, bet ne tikai:

Jebkura darbība, kas būtu privātuma pārkāpums (tostarp personas datu augšupielāde bez attiecīgās personas piekrišanas) vai jebkuras citas personas likumīgās tiesības;

Šīs tīmekļa vietnes izmantošana, lai sagrautu vai grautu Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd, tās darbiniekus vai citus vai grautu Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd labo reputāciju; Augšupielādēt failu, kurā ir vīruss, un nodarīt kaitējumu Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd īpašumam vai citam personiskam īpašumam;

Jebkāda neatļauta materiāla ievietošana vai pārsūtīšana Vietnē, tostarp, bet neaprobežojoties ar sistēmām vai kiberdrošību, rasismu, rasismu, neķītrību, kas, mūsuprāt, var radīt traucējumus, neizdevīgumu vai Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd vai trešo pušu uzņēmumu pārkāpumus, draudus. , pornogrāfisks vai cits nelegāls materiāls.

Jūs un Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd piekrītat, ka jebkurš strīds vai prasība, kas izriet no šīs tīmekļa vietnes izmantošanas vai ir saistīta ar to, ir pakļauta Honkongas īpašās administratīvās apgabala tiesību aktiem un tiks pakļauta ekskluzīvai Honkongas jurisdikcijai. Honkongas īpašās pārvaldes apgabala tiesās.

Vietnes izmantošanaJa vien nav norādīts citādi, šī vietne ir paredzēta tikai jūsu personīgai lietošanai un nav paredzēta komerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat atļaut citiem izmantot šo vietni;

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem vienpusēji bez brīdinājuma pārskatīt, rediģēt, pārvietot vai dzēst jebkuru vietnē vai tās ziņojumu dēļā parādīto vai ievietoto materiālu;

Jūs nedrīkstat nekādā veidā modificēt, kopēt, atiestatīt, atkārtoti izdrukāt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt vai izplatīt nekādus Materiālus, tostarp Vietnē esošo kodu un programmatūru;

Jūs piekrītat neizmantot neķītrības, apmelojošus vai kūdīšanas veidus, kā arī nepublicēt šajā tīmekļa vietnē nekādus apmelojošus, aizvainojošus, uzmācīgus, rasistiskus vai naidīgus materiālus. Jūs piekrītat izmantot šo vietni tikai saskaņā ar likumu.

Jūs esat atbildīgs par to, lai jebkurš materiāls, ko sniedzat Vietnē vai publicēts ziņojumu dēļā vai forumā vai citur, nepārkāpj autortiesības, preču zīmi vai citas personiskās vai jebkādas trešās puses ekskluzīvas tiesības.

Jūs piekrītat nekādā veidā nesabojāt, neaizsegt, uzbrukt, nemodificēt vai netraucēt vietni un ar to saistīto programmatūru, aparatūru un/vai serverus.

Ja jūs neievērojat iepriekš minētos noteikumus, mēs paturam tiesības apturēt vai pārtraukt jūsu piekļuvi šai vietnei neatkarīgi no tā, vai viņi ievieto paziņojumu dažādos laikos vietnē.

Konfidencialitātes un konfidencialitātes līgumsJūs piekrītat neizpaust, kopēt, neizmantot, tieši vai netieši nesniegt nekādu konfidenciālu informāciju, kas tiek pārdota vai izpausta jebkurai trešajai pusei un ko izpauž Hunan Hamyee Home Decor Co.,Ltd. Tā tiks atzīmēta kā “konfidenciāla informācija” vai līdzīga informācija, tostarp patentēti materiāli, procesi un paņēmieni, kas saistīti ar turpmāku produkta vai pakalpojuma koncepcijas pārskatīšanu un testēšanu tiešsaistes vai bezsaistes aptaujās vai diskusijās.